Zkoušky sborů

Plamínek středa učebna sboru, 2.patro 12:30 - 13:15

Pramínek středa učebna sboru, 2.patro 13:20 - 14:05

Červánek středa učebna sboru, 2.patro 14:15 - 15:45