Vedení sborů

Ivana Barešová, DiS.

sbormistryně všech sborů

absolventka konzervatoře v Č.Budějovicích, obor housle

 

Julie Šedová, Mgr.

sbormistryně přípravných sborů

absolventka Pedag. fakulty v Č.Budějovicích

 

Vendula Nekulová, Mgr.

klavírní doprovod absolventka konzervatoře v Č. Budějovicích - obor klavír

absolventka Pedag. fakulty - obor učitelství hudební výchovy pro ZUŠ v Č. Budějovicích