Vedení sborů

Julie Šedová, Mgr.

sbormistryně přípravných sborů

absolventka Pedag. fakulty v Č. Budějovicích

 

Lucie Bártů

sbormistryně Kvítku

 

Vendula Nekulová, Mgr.

klavírní doprovod

absolventka konzervatoře v Č. Budějovicích - obor klavír

absolventka Pedag. fakulty - obor učitelství hudební výchovy pro ZUŠ v Č. Budějovicích